Bericht voorzitter gemeentelijk hoofdbureau (gemeenten met minder dan 5000 inwoners) - voordracht kandidaten

Nummer
A22

Met dit bericht deelt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau in gemeente met minder dan 5000 inwoners mee waar en wanneer hij de voordrachten in ontvangst zal nemen.

Deze bekendmaking gebeurt met een aanplakking aan het gemeentehuis, in het gemeentelijke informatieblad of op de website van de gemeente, uiterlijk op 10 september 2018 (34 dagen voor de verkiezingsdag).