Bericht voorzitter gemeentelijk hoofdbureau (gemeenten met minstens 5000 inwoners) - voordracht kandidaten

Nummer
A21

Met dit bericht deelt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau mee waar en wanneer hij de voordrachten in ontvangst zal nemen.

Deze bekendmaking gebeurt met een aanplakking aan het gemeentehuis, in het gemeentelijke informatieblad of op de website van de gemeente, uiterlijk op 10 september 2018 (34 dagen voor de verkiezingsdag).