Instructies voor de voorzitter van een digitaal stembureau (stembusgang)

Nummer
Ae45b

Deze instructies voor de voorzitter van een stembureau (digitaal stemmen) handelen onder meer over problemen bij de samenstelling van het stembureau, de eedaflegging, voorbereiding van de stemming, handelingen tijdens en na de stemming - in wezen het goede verloop van de stembusgang.