Instructies voor de voorzitter van een gemeentelijk hoofdbureau (stemming op papier)

Nummer
G01c

Het formulier informeert de voorzitter van een gemeentelijk hoofdbureau van een gemeente waar op papier gestemd wordt over:

  • de samenstelling van zijn bureau;
  • de vergaderingen van zijn bureau
  • de ontvangstname van de voordrachtsakten;
  • de vergaderingen van het bureau ;
  • zijn vergoedingen en verplichtingen.