Instructies voor de voorzitter van een digitaal stembureau (werking bureau)

Nummer
Ae04c

Het formulier informeert de voorzitter van het stembureau over:

  • de samenstelling van zijn bureau;
  • de opening van het stembureau
  • de verhindering van de aangewezen leden van het stembureau
  • briefwisseling
  • verplichtingen
  • vergoeding en verzekering
  • ...