Ontvangstbewijs voor de akte van fractievorming - gemeenteraad

Nummer
G26d

De algemeen directeur vult dit ontvangstbewijs in op het ogenblik dat hij een afschrift van de akte van fractievorming ontvangt. Hij laat de persoon die de akte indient, het ontvangstbewijs mee ondertekenen en overhandigt het hem onmiddellijk.