Gegevensverwerking in het kader van de organisatie van de lokale verkiezingen

De Vlaamse Overheid engageert zich om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens conform de nationale en Europese regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de organisatie van de lokale verkiezingen worden persoonsgegevens van burgers op diverse wijzen verwerkt.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam, e-mail- of woonadres, rijksregisternummer, IP-adres, etc.

Afhankelijk van de functie die u vervult tijdens de verkiezingen, zullen uw gegevens op een verschillende manier verwerkt worden door (onder meer) de Vlaamse overheid.

In de brochure hieronder vindt u een overzicht van de verschillende actoren binnen het verkiezingsproces. Voor elke actor wordt alle nuttige informatie omtrent de gegevensverwerking door de Vlaamse overheid opgesomd. Voor meer informatie omtrent de gegevensverwerking in het kader van de lokale verkiezingen door andere entiteiten en de uitoefening van uw rechten hierbij, kan u steeds terecht bij de desbetreffende instanties (de gemeenten, provincies, etc.).

Nuttige informatie over de gegevensverwerking door de Vlaamse Overheid van: