Lokale verkiezingen: omzendbrief maant lokale en provinciale overheden aan tot voorzichtigheid

Datum
14-10-2017

Nog exact één jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018! ABB is volop in de weer om opnieuw te zorgen voor een vlekkeloos verloop van dit feest van de lokale democratie. Binnenkort vind je bijvoorbeeld alle relevante informatie op onze nieuwe verkiezingswebsite.

Intussen stuurde minister Liesbeth Homans een omzendbrief uit waarin de lokale en provinciale overheden gevraagd worden de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen in het jaar van de verkiezingen. Beslissingen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren, zijn te vermijden.