Bescherming lijstnaam en loting volgnummers

Datum
04-05-2018

Een politieke formatie met 3 of meer vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement kan op 4 september de lijstnaam laten beschermen en een gemeenschappelijk volgnummer krijgen.

De loting van een volgnummer op lokaal niveau gebeurt bij de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten.

Voor de provincieraadsverkiezingen zijn er zelfs meerdere afzonderlijke lotingen.

Lees meer