Brief minister Homans over de benoeming van de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau

Datum
26-03-2018

De brief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans is gericht aan de vrederechters van de gerechtelijke kantons waarvan de hoofdplaats geen hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement. 

De minister licht toe hoe de voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau worden aangesteld en welke formulieren hiervoor gebruikt worden. 

De brief sluit aan bij de algemene brief van 9 maart 2018 waarin de minister de betrokken actoren onder meer over de wijzigingen in de kiesregelgeving informeerde. 

Meer lezen