Kandidatenlijsten zijn definitief

Datum
21-09-2018

De hoofdbureaus kwamen op donderdag 20 september samen om bezwaren en verbeteringsakten te onderzoeken. Alle kandidatenlijsten zijn definitief afgesloten. Meteen werden ook de volgnummers voor alle lijsten – ook de lokale lijsten – toegekend. Na deze belangrijke stap in het verkiezingsproces gaat de voorbereiding van de stembiljetten en het digitaal stemmen van start.

Raadpleeg de definitieve lijsten van kandidaat-raadsleden

Welke zijn de volgende belangrijke mijlpalen in aanloop naar 14 oktober? Bekijk de verkiezingskalender!