Nieuw Kiesdecreet: wat is de impact op de organisatie van de verkiezingen?

Datum
01-03-2018

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 vormt de juridische basis voor een vlot verloop van de lokale en provinciale verkiezingen.

Het afgelopen jaar onderging het decreet enkele belangrijke wijzigingen om de organisatie van de verkiezingen te vereenvoudigen, te digitaliseren en meer flexibel te maken. We sommen de belangrijkste veranderingen voor u kort op.