Onderrichtingen voor de gemeente- en provinciebesturen - 1 juni 2018

Datum
01-06-2018

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stuurde op vrijdag 1 juni brieven met onderrichtingen voor de lokale en provinciale besturen. Daarin staan de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2018.

De minister geeft praktische richtlijnen bij de toepassing van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en het Kiesdecreet van 25 mei 2012.

Aan de gemeenten waar kiezers voor het eerst digitaal stemmen, vraagt de minister om bijzondere aandacht te besteden aan informatie naar het brede publiek.