Stem- en telbureaus: hoe zijn ze samengesteld?

Datum
19-04-2018

De voorzitters en de (plaatsvervangende) bijzitters van de stem- en telbureaus worden benoemd door de vrederechter of door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Meer details over: