Stemcomputers met audiomodule voor blinde kiezers

Datum
05-09-2018

Pilootproject in Mechelen en Aalst

Op 14 oktober kunnen kiezers met een visuele beperking, ingeschreven in Mechelen of Aalst, gebruik maken van stemcomputers die uitgerust zijn met een audiomodule en bedieningspaneel met reliëftoetsen. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat blinden hun stem zelfstandig zullen kunnen uitbrengen, zonder assistentie in het stemhokje.

Bevoegde Mechelse schepenen Stefaan Deleus, schepen van ICT, en Marc Hendrickx, schepen van Burgerzaken, zijn zeer enthousiast over het pilootproject: “Dit project past precies in het kader van een volledig toegankelijk Mechelen waar wij blijven naar streven. Stemrecht is er voor iedereen en het moet ook voor iedereen, zonder begeleiding, fysiek mogelijk gemaakt worden door de stad. Zo blijven bovendien het stemgeheim en de stemvrijheid voor kiezers met een visuele beperking gewaarborgd.” 

Christoph D’Haese, burgemeester van Aalst, staat helemaal achter het initiatief: "De kwaliteit van een samenleving is te meten aan de mate waarin ze aandacht heeft voor hulpbehoevenden. De audiomodule maakt blinden en slechtzienden zelfstandiger en onafhankelijker: zij zullen nu helemaal zelfstandig kunnen stemmen. De verdere ontwikkeling van dergelijk project verdient alle steun. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal de stad Aalst daarom graag haar medewerking verlenen aan dit zeer lovenswaardig initiatief."

Hoe verloopt het stemproces?

Om het verkiezingsproces vlot te laten verlopen, krijgen de voorzitters van de betrokken digitale stembureaus een duidelijke briefing. Een lid van het stembureau begeleidt de blinde kiezer naar het stemhokje en reikt de hoofdtelefoon aan. Op het moment dat de kiezer de kaart in de stemcomputer steekt, schakelt het scherm uit en gaat de stemcomputer in ‘audiomodus’.  

Een synthetische stem gidst de persoon doorheen het stemproces en geeft aan hoe hij het bedieningspaneel kan bedienen. Er zijn navigatieknoppen met reliëf waarmee de kiezer door de diverse lijsten en kandidaten kan bladeren. De lijsten en kandidaten worden voorgelezen. Met het bedieningspaneel kan de kiezer navigeren en zijn stemkeuze maken.  Op het einde hoort de kiezer welke keuzes hij voor welke verkiezing heeft gemaakt. Als hij dat wil, kan hij zijn keuze nog corrigeren.

Over het initiatief

Het pilootproject is een initiatief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Liesbeth Homans. De uitvoering gebeurt door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met  Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid. De Brailleliga en het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) werken mee aan de uitwerking van het initiatief.

De Brailleliga is verheugd dat de overheid werkt aan het toegankelijk maken van de verkiezingen: “Stemmen is in een democratie van groot belang. De Brailleliga vindt het enorm belangrijk dat blinde en slechtziende personen ten volle kunnen deelnemen aan dit democratisch proces.”

***

Voor meer info, contacteer het Agentschap Binnenlands Bestuur: info@vlaanderenkiest.be