Verkiezingsaffiches en -borden: wat zijn de regels?

Datum
04-05-2018

Op 1 juli 2018 start de sperperiode van meer dan 3 maanden tot de verkiezingsdag.

Vanaf dan zijn verkiezingscampagnes aan strikte regels gebonden. 

Lijsten en kandidaten moeten de uitgaven die zij aan hun campagne besteden binnen de perken houden, bepaalde manieren van campagne voeren (bv. gadgets) zijn verboden.

Ook het plakken van verkiezingsaffiches is aan regels onderworpen.

Een overzicht in vier vragen: