Vlaamse Regering stelt aantal te verkiezen mandaten vast

Datum
31-05-2018

Op 25 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat het aantal te verkiezen leden vaststelt van de organen van de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de provincie bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

U vindt het besluit en de aantallen hier.

Het besluit van 25 mei 2018 vervangt het besluit van 20 april 2018 waarin een materiële fout geslopen was.