Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Wijzigingsdecreet kiesregelgeving: tweede principiële goedkeuring

Datum
23-02-2023

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 17 februari 2023 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Deze tweede principiële goedkeuring volgt op de adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie  voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Met het wijzigingsdecreet wil de Vlaamse Regering de kiesregelgeving aanpassen op de volgende punten:

 • digitale indiening van de voordrachtsakten van kandidaten en van de aangiften van de verkiezingsuitgaven;
 • verhoogde transparantie bij de verkiezingsuitgaven: de maximumbedragen zullen bekendgemaakt worden voor het begin van de sperperiode;
 • versoepeling van de regelgeving over de toegelaten campagnemiddelen: alleen het verkopen en verspreiden van geschenken en gadgets en het voeren van commerciële telefooncampagnes blijven verboden;
 • vaststelling van de kiezerslijsten op basis van een centrale, authentieke gegevensbron;
 • mogelijkheid voor de vermelding van een verkorte achternaam van kandidaten op het stembiljet, in het geval van samengestelde achternamen;
 • telling van de stembiljetten per “geografisch deelgebied” om tot een fijnmaziger bekendmaking van de kiesresultaten te komen;
 • in geval van samenvoeging van gemeenten wordt de combinatie van digitaal stemmen en stemmen met potlood en papier binnen één kieskring mogelijk gemaakt;
 • aanpassing van de kiesregelgeving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • actualisatie van de regelgeving over het college van deskundigen van het Vlaams Parlement;
 • verplichting om na de verkiezing een modelakte te gebruiken voor de voordracht van mandaten;
 • specifieke bepalingen voor de installatie van de bestuursorganen van een nieuw stadsdistrict.

Na deze tweede principiële goedkeuring wordt het advies van de Raad van State gevraagd.

Meer informatie