Regelgevend kader

Onderrichtingen voor de magistraten - 17 juli 2018

Datum
Type regelgeving
Onderrichting

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stuurde op 17 juli een brief met onderrichtingen aan de voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg en aan de vrederechters van de gerechtelijke kantons waarvan de hoofdplaats geen hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement. De onderrichtingen gaan in op de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding van de verkiezingen.

PDF