Regelgevend kader

Onderrichtingen aan de hoofdbureaus - 17 juli 2018

Datum
Type regelgeving
Onderrichting

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stuurde op 17 juli een brief met onderrichtingen aan de hoofdbureaus. De onderrichtingen zijn bestemd voor:

De onderrichtingen gaan in op de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding van de verkiezingen.