Regelgevend kader

Onderrichtingen voor de gemeentelijke hoofdbureaus van de samengevoegde gemeenten - 17 juli 2018

Datum
Type regelgeving
Onderrichting

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stuurde op 17 juli een brief met onderrichtingen aan de gezamenlijke gemeentelijke hoofdbureaus van de gemeenten die op 1 januari 2019 samenvoegen. De onderrichtingen gaan in op de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding van de verkiezingen.