Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten

Datum
Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse regering

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 stelt grenzen aan het plakken van verkiezingsaffiches en aan gemotoriseerde optochten naar aanleiding van de verkiezingen.

Bvb.

  • Verkiezingsaffiches mogen alleen aangebracht worden op de plaatsen die door de gemeentelijke overheden zijn bestemd voor aanplakking of die vooraf schriftelijk zijn toegelaten door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigden. 
  • Verkiezingsaffiches mogen niet geplakt worden tussen 22 uur en 7 uur, op de dag van de verkiezingen niet tussen 7 uur en 15 uur.
  • Gemotoriseerde optochten zijn verboden tussen 22 uur en 7 uur. Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15 uur.