Regelgevend kader

Besluit van de Vlaamse Regering over het aantal te verkiezen mandaten bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018

Datum
Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse regering

Op 25 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat het aantal te verkiezen leden vaststelt van de organen van de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de provincie bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

De aantallen staan in onderstaande bijlagen.

In bijlage 1: gemeenten

  • de gemeenteraadsleden per gemeente,
  • schepenen per gemeente
  • leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten
  • leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten
  • leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente

In bijlage 2: stadsdistricten

  • stadsdistrictsraadsleden per stadsdistrict in Antwerpen

In bijlage 3: provincies

  • provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest
  • de verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten