Federale Overheid - Omzendbrief 4 september 2017 - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten

Datum
Type regelgeving
Federale regelgeving

Het kiesrecht van niet-Belgische burgers is een federale bevoegheid. In deze omzendbrief licht de Federale Overheid de gemeenten in van de regels die gelden voor de het inschrijven van niet-Belgen op de kiezerslijst voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018.