Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Federale Overheid - Omzendbrief 4 september 2017 - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten

Datum
Type regelgeving
Federale regelgeving

Het kiesrecht van niet-Belgische burgers is een federale bevoegheid. In deze omzendbrief licht de Federale Overheid de gemeenten in van de regels die gelden voor de het inschrijven van niet-Belgen op de kiezerslijst voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018.