Ministerieel Besluit houdende de vaststelling van de toegestane tekens voor de lijstnamen voor de lokale en provinciale verkiezingen

Datum
Type regelgeving
Ministerieel besluit

Het ministerieel besluit van 16/07/2012 geeft een limitatieve lijst van de lettertekens die gebruikt kunnen worden om een lijstnaam te vormen.

Het geldt ook voor de verkiezingen van 14/10/2018.