Ministerieel Besluit van 20 juli 2018: Inrichting van stemlokalen en kiesmateriaal voor de stembureaus (digitaal stemmen)

Datum
Type regelgeving
Ministerieel besluit

Het Ministerieel Besluit bepaalt de voorwaarden waaraan een stemlokaal moet voldoen en het kiesmateriaal dat de gemeente aan elk stembureau moet bezorgen. Dit besluit geldt enkel voor gemeenten waar digitaal gestemd wordt.