Regelgevend kader

Onderrichtingen voor de colleges van burgemeester en schepenen van samenvoegende gemeenten - 1 juni 2018

Datum
Type regelgeving
Onderrichting

Op 1 juni 2018 stuurde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans nieuwe onderrichtingen naar de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten die op 1 januari 2019 worden samengevoegd. De minister informeert over de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2018.

ERRATA

 

1. Extractie van de kiezerslijst

Op pagina 11 van de onderrichtingen staat: 

"In de praktijk gebeurt de extractie van de kiezerslijst door de FOD Binnenlandse Zaken tijdens het weekend van 25-26 augustus 2018, zodat de gemeenten voldoende tijd hebben om inwoners die zich pas einde juli laten registreren, nog in te schrijven in het bevolkingsregister en dus in de kiezerslijst."
 

De Federale collega's hebben laten weten dat de extractie van de kiezerlijst in het weekend van 18-19 augustus 2018 gebeurt.

 

2. Klaarzetten van pc's: 

Op pagina 25 van de onderrichtingen staat:

“De ICT-verantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de pc’s tegen 1 juli op de juiste plaatsen staan.”.

 

Rechtzetting: het is aangeraden om dit te realiseren tegen 1 september, en niet noodzakelijk tegen 1 juli.