Regelgevend kader

Onderrichtingen voor de deputaties - 1 juni 2018

Datum
Type regelgeving
Onderrichting

Op 1 juni 2018 stuurde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans nieuwe onderrichtingen naar de deputaties. De minister informeert over de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2018.

ERRATUM

 

Klaarzetten van pc's: 

Op pagina 6 van de onderrichtingen staat:

“De ICT-verantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de pc’s tegen 1 juli op de juiste plaatsen staan.”.

 

Rechtzetting: het is aangeraden om dit te realiseren tegen 1 september, en niet noodzakelijk tegen 1 juli.