Onderrichtingen voor de voorzitters van de stem- en telbureaus - 17 juli 2018

Datum
Type regelgeving
Onderrichting

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stuurde op 17 juli een brief met onderrichtingen aan de voorzitters van de stembureaus (digitaal of op papier) en aan de voorzitters van de telbureaus

De onderrichtingen gaan in op de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding van de verkiezingen.