Vorming

De verkiezingen op 14 oktober 2018 brengen nieuwigheden met zich mee:

Op deze pagina zal u alle handleidingen, video’s, presentaties, alsook informatie over opleidingen vinden.

U mag educatief materiaal verwachten over:

Kiezers

  • Hoe stem ik digitaal?
  • Hoe stem ik op papier?

Kandidaten

  • Hoe maak ik een digitale voordrachtsakte op?

Lokale besturen

  • Ondersteuning aan de gemeentecoördinatoren bij het uitvoeren van hun verschillende taken
  • Ondersteuning bij de taken toegekend aan het College van Burgemeester en Schepenen (o.a. opmaken kiezerslijst)

Hoofdbureaus

  • Het gebruik van de nieuwe kandidaten en resultatensoftware

Stembureaus

  • De taken van het stembureau – het verloop van het stemproces
  • Digitaal stemmen: o.m. opleidingen aan de voorzitters

Telbureaus

  • De taken van het telbureau