Vorming

Vorming ter voorbereiding van de lokale en provinciale verkiezingen.

1. Infosessies voor lokale besturen

Hoe maak je stembureaus toegankelijk voor iedereen? Tijdens de infosessies 'toegankelijke verkiezingen' in september, op initiatief van het expertisecentrum Inter, krijg je richtlijnen en aandachtspunten van toegankelijkheidsexperts voor een vlotte stembusgang, ook voor kiezers met een beperking.

Doelgroep: gemeentelijke coördinatoren voor de verkiezingen en verantwoordelijken of medewerkers van gemeentelijke technische diensten.

  • Maart 2018: ABB organiseerde informatiesessies voor de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand (VLAVABBS). Klik hier voor de presentatie over de belangrijkste wijzigingen van het kiesregelgeving en de juridische/organisatorische impact.

2. Infosessies voor de hoofdbureaus

  • Juni 2018: ABB organiseerde in elke provincie een vormingssessie om inzicht te bieden in de software voor het kandidatenbeheer en voor het resultatenbeheer van de komende verkiezingen: presentatie vormingssessies juni 2018

3. Info voor kandidaten

Kandidaten hebben de keuze tussen print of digitaal om de voordrachtsakte aan te maken. De digitale toepassing zal begin augustus beschikbaar zijn op vlaanderenkiest.be. 

De voordrachtsakte kan enkel ingediend worden op zaterdag 15 september, 29 dagen voor de verkiezingsdag.

4. Instructies voor stembureaus

5. Instructies voor telbureaus