Vorming

De verkiezingen op 14 oktober 2018 brengen nieuwigheden met zich mee: op deze pagina zal u alle handleidingen, video’s, presentaties, alsook informatie over opleidingen vinden.

Binnenkort kan u hier educatief materiaal verwachten voor:

Lokale besturen

  • Ondersteuning aan de gemeentecoördinatoren bij het uitvoeren van hun verschillende taken
  • Ondersteuning bij de taken toegekend aan het College van Burgemeester en Schepenen (o.a. opmaken kiezerslijst)

Informatiesessie Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand (VLAVABBS) 

Op 13 maart (Hasselt) en 21 maart 2018 (Gent) gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur een toelichting over de voorbereiding van en de vernieuwingen bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018.

PDF

 

Hoofdbureaus

  • Het gebruik van de nieuwe kandidaten en resultatensoftware (vormingssessies in juni 2018)

Kiezers

  • Hoe stem ik digitaal?
  • Hoe stem ik op papier?

Kandidaten

  • Hoe maak ik een digitale voordrachtsakte op? 

De formulieren voor de voordrachten kunnen op papier ingevuld worden. De voordrachtsakte zal ook via een webtoepassing digitaal kunnen aangemaakt worden.

Deze webtoepassing zal later op deze site beschikbaar komen.

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.

Stembureaus

  • De taken van het stembureau – het verloop van het stemproces
  • Digitaal stemmen: o.m. opleidingen aan de voorzitters

Telbureaus

  • De taken van het telbureau