• 14 apr

  Laatste dag aanstelling voorzitters hoofdbureaus

  Nieuw in 2018 is dat het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet nu voorziet dat de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de hoofdbureaus zes maanden voor de verkiezingsdatum moeten zijn aangesteld.

 • 31 aug

  Laatste dag voor de opmaak van de kiezerslijsten

  Het college van burgemeester en schepenen heeft tot en met 31 augustus de tijd om de kiezerslijsten op te stellen.

 • 04 sep

  Loting van de gewestelijke lijstnummers

  Op 4 september organiseert de Vlaamse overheid de loting van de gewestelijke lijstnummers.

 • 15 sep

  Indienen van de voordrachtsakte (enige dag)

  De lijsttrekker of zijn gemandateerde dient bij de voorzitter van het hoofdbureau de voordrachtsakte in.

  Dat kan enkel op deze dag en enkel tussen:

  • 9 uur en 12 uur
  • 13 uur en 16 uur

  Voordrachts- en verbeteringsakten

 • 17 sep

  Voorlopige afsluiting kandidatenlijsten

  Vanaf 16 uur vergaderen de hoofdbureaus om de voorgedragen kandidatenlijsten voorlopig goed te keuren.

  Wie:

  • Stadsdistrictsraadsverkiezingen: stadsdistrictshoofdbureau
  • Gemeenteraadsverkiezingen: gemeentelijk hoofdbureau
  • Provincieraadsverkiezingen: provinciedistrictshoofdbureau

  De Vlaamse overheid publiceert de (voorlopige) kandidatenlijsten online.

 • 20 sep

  Definitieve afsluiting kandidatenlijsten

  Vanaf 16 uur komen de hoofdbureaus samen om de kandidatenlijsten definitief vast te stellen, na behandeling van mogelijke verbeteringsakten en bezwaren. (art. 92 LPKD).

  UItzondering:

  Wanneer het hoofdbureau beslist een kandidaat af te wijzen wegens onverkiesbaarheid dan kan deze kandidaat nog in beroep gaan bij het Hof van Beroep. Hij moet dat op de zitting zelf verklaren. In dat geval stelt hoofdbureau de lijsten definitief vast op 24 september 2018, na uitspraak van het Hof van Beroep. (art. 92 e.v. LPKD)

  Wie:

  • Stadsdistrictsraadsverkiezingen: stadsdistrictshoofdbureau
  • Gemeenteraadsverkiezingen: gemeentelijk hoofdbureau
  • Provincieraadsverkiezingen: provinciedistrictshoofdbureau

  De Vlaamse overheid publiceert de definitieve kandidatenlijsten online.

 • 14 okt

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief. Bekijk ook de vorige edities. 

 

Contact

Heeft u een vraag? Laat het ons weten!